Welkom bij Dotweb Cloud

Dotweb Cloud is een nieuwe state of the art cloud verzuimapplicatie! Wij hebben met een dedicated team van scratch af aan een compleet nieuwe cloudapplicatie ontwikkeld teneinde volledig te voldoen aan de nieuwe AVG die eind mei 2018 van kracht zal zijn. Met Dotweb Cloud bent u verzekert van alle waarborging rondom privacy en security die de AVG met zich mee brengt. Hiertoe hebben wij diverse portalen ontwikkeld welke functionaliteit bieden voor elk soort gebruiker in het speelveld van arbo- en verzuimdienstverlening. Kortom van grote tot kleine werkgever, van arbodienst tot volmacht/verzekeraar iedereen kan eenvoudig werken met Dotweb Cloud.